FREMMEDE ORGANISMER

– RISIKO FOR NATUR-, PLANTE- OG DYREHELSE.

Brace har utviklet en serie illustrasjoner av dyr/organismer i eget visuelt utrykk for konferansen «FREMMEDE ORGANISMER – risiko for natur-, plante- og dyrehelse». Dempede farger hentet fra naturen på land og på vann – gjenspeiler noe av innholdet. Dette ble samtidig utviklet en «mini-profil» som skal støtte opp det visuelle utrykket for konferanseprogrammet digitalt og for trykk.

Supermorsom jobb! <3

ILLUSTRASJONENE DIGITALT – FOR WEB OG POWERPOINT

ILLUSTRASJONENE GJENGITT I FORSKJELLIGE STØRRELSER OG FORMATER

KONFERANSEMAPPE FREMSIDE OG BAKSIDE
ILLUSTRASJONENEN SOM VEGGDESIGN