Om Brace

Vi utvikler Logo med tilhørende visuell profil, Profilhåndbok, Emballasjedesign, design og layout for Brosjyrer/magasiner, Profilannonser/plakater, Webdesign, Standdesign, Illustrasjoner, Maler for videre bruk til både word, powerpoint og indesign, om behovet er der – blir vi også vedlig gjerne med på navnutvikling for ditt nye konsept.

Brace er liten nok til å være fleksibel og uformell, og har erfaring nok til å håndtere store prosjekter. I tett samarbeid med kunden leverer vi løsninger som ivaretar kundens intensjoner og strategiske føringer. Vi har lang erfaring fra samarbeid med ulike kundegrupper, og har evne til å sette oss inn i de enkelte kundenes ønsker og behov. Ulike aktører har ulike roller – dette legger føringer for hvordan vi løser oppdragene. Vi er ikke redde for å komme med forslag som gjør at kunden tør å gå litt lenger, men alt vi gjør er i samråd med oppdragsgiver. Brace har kunnskap og bred erfaring både fra offentlig og privat sektor.

Når du samarbeider med oss får du – seriøse tankevekkere eller kreative utbrudd i en givende prosess med spennende resultater – og selvfølgelig tryggheten og oversikten du trenger som kunde!