FORTIDSMINNEFORENINGEN

Stolt over å kunne annonsere om det nye skiltprogrammet som er utviklet for Fortidsminneforeningen (National Trust of Norway)
Som en forlengelse av den visuelle profilen som for en tid tilbake ble utviklet av Brace var det endelig rom for å jobbe ut et helhetlig skiltprogram for deres eiendommer i hele Norge. «Urnes stavkyrkje» er den første av Fortidsminneforeningen sine eiendommer som får opp de nye skiltene.
Urnes stave church was built in the 1130’s A.D. and is among the oldest of the preserved stave churches. The church is an example of excellent craftsmanship and well executed wood work.

Urnes stave church was inscribed on UNESCO’s World Heritage List in 1979.