Unil med nytt design og layout for årets Produktkatalog

Nytt design!

I år var det tiden for å utarbeide et nytt design for Unils produktkatalog.
Brace laget også web-katalog som du visuelt blar i, side for side  🙂

Produktkatalogen 2016 mockup